Tre företrädare för organisationen Hiv-Sverige skriver i en debattartikel i Sydsvenskan om vikten av kunskap kring hur det är att åldras med hiv. Få vet vad det innebär och den begränsade forskning som finns är komplicerad och svårtolkad.

Även om kunskapen kring hiv är så mycket bättre i dag än för 20 eller 30 år sedan lever många fördomar kvar. Bilden av att det är en dödlig sjukdom till exempel. Den finns tills viss del även bland vård- och omsorgspersonal, enligt artikelförfattarna.

Fler än hälften är över 50

De skriver att fler än hälften av dem som lever med hiv i Sverige är över 50 år och att majoriteten snart är nära pensionsåldern. De har rätt till ett bra bemötande och en jämlik vård. Vården och samhället har inte gjort samma framsteg som forskningen när det gäller behandling av hiv. Det har än så länge varit en icke-fråga.

Den bristande forskningen innebär till exempel att det saknas kunskap om att benskörhet, hjärt- kärlsjukdomar och vissa cancerformer oftare drabbar dem som lever med hiv.

Artikelförfattarna saknar geriatriker med specialistkunskaper kring hiv och anser att äldreboenden borde ha handlingsplaner som vägledning i bemötande. Det är alltför vanligt att personer med hiv bemöts på ett dåligt sätt och ställs inför förlegad kunskap vid kontakt med vården, skriver de.

Startar ett projekt

Organisationen Hiv-Sverige efterlyser svar på frågor om vilken kunskap som finns och vad personal inom vård och omsorg och äldre hivpositiva tycker är viktigt att veta. Med hjälp av Arvsfonden har man startat ett projekt med fokus på att förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige.

Hivpositiva har rätt till en värdig ålderdom och det är dags för vården att ta sitt ansvar, skriver artikelförfattarna.