Beslutet togs efter flera års politisk debatt om för- respektive nackdelarna med att använda cannabis för medicinskt bruk. Det är tänkt att i första hand ges till patienter som i dag självmedicinerar sig med cannabis för att exempelvis lindra smärtor eller neurologiska symtom.

Det är ett försöksprojekt som ska pågå i fyra år för att sedan utvärderas. Enligt den danska tidningen Politiken förväntas cirka 500 patienter beröras av projektet.

– Det gläder mig att några av de patienter som i dag självmedicinerar framöver ska kunna få medicinsk cannabis under trygga förhållanden utan att behöva bli kriminella, säger Liberala Alliansens talesperson i medicinska frågor, May-Britt Kattrup, till Politiken.

Enligt Danmarks Radio är det danska läkarförbundets ordförande Andreas Rudkjøbing tveksam till beslutet. Bland annat för att läkarna förväntas ta ansvar för en behandling som de inte känner till effekterna av.