Mag-tarmbesvären hos de 17 som insjuknat i utbrottet som pågått sedan september är orsakade av den mer aggressiva formen av ehec, O157. Fyra personer, varav tre barn, har även drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär.

Smittspårningen visade tidigt på en koppling till färska kebab-/nötfärsspett och andra nötfärsprodukter. Nu har de spårats genom hela livsmedelskedjan ner till gårdsnivå. Analyser visar nu att det var samma variant av O157 som hittades hos såväl sjuka personer som vid provtagning på de aktuella gårdarna.

– De som blev sjuka kommer från flera olika län och vår och SVA:s analys av bakteriernas arvsmassa har varit ett viktigt verktyg för att kunna hitta den gemensamma orsaken till utbrottet, säger Cecilia Jernberg, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Djurägarna på de gårdar där man hittat smittan har fått hygien- och besöksriktlinjer samt rekommendationer om åtgärder för att snabbare bli av med smittan.

– I nuläget är det viktigt att djurägarna får bra rekommendationer samtidigt som vi följer upp de aktuella gårdarna, säger Mariann Dahlquist, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

De berörda landstingens smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten har arbetat tillsammans för att utreda utbrottet.