Konflikten gäller fyra tillsvidareanställda sjuksköterskor i Halland som sommarjobbat under tiden de studerat till barnmorska. De har vänt sig till Vårdförbundet eftersom deras arbetsgivare – Region Halland – inte gått med på att ge dem fyra veckors sammanhängande sommarsemester.

Detta har inte varit något problem tidigare, enligt Lars Swantesson, Vårdförbundets ombudsman i Halland och Västra Götaland, som tycker att det står tydligt skrivet i de allmänna bestämmelserna, AB, att sommarsemestern ska innehålla minst en period av fyra veckor semester.

- En period på fyra veckor kan inte vara uppdelad, då är det ingen period, säger han och kallar Region Hallands agerande för ett brott mot både semesterlagen och kollektivavtalet.

Eftersom parterna inte lyckas komma överens har Vårdförbundet i Halland nu begärt en central tvisteförhandling och skadestånd på 250 000 kronor.

I december kommer därför jurister från Vårdförbundet centralt och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, att träffas för att försöka lösa konflikten. Om inte det går kan det bli aktuellt med en stämningsansökan och ett avgörande i Arbetsdomstolen.