Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna i Skåne att all privatiserad ambulanssjukvård skulle återgå i offentlig regi. Det borgerliga alliansblocket satte sig emot. I dag meddelades att det blir en kompromiss, enligt Sydsvenskan.

Falck Ambulans, som har haft stora problem att bemanna sina ambulanser, blir av med Malmödistriktet. De får fortsätta i östra Skåne och Kristianstad. Men när kontraktet går ut vid årsskiftet 2017/2018 ska en ny upphandling ske.

För sex år sedan tog privata entreprenörer över hela driften av ambulanserna i Region Skåne. Sedan dess har verksamheten kantats av problem.

Som mest akut blev det när en av de större entreprenörerna, Sirius Humanum Ambulans AB, i mars 2012 plötsligt gick i konkurs.

Numera sköter regionen själv driften i nordvästra Skåne och Helsingborg.

Kontraktet med Samariten AB för ambulansdriften i Lund och Landskrona med omnejd förlängs med två år. Här har ambulansdriften fungerat allra bäst, enlig en utredning som gjorts av regionens tjänstemän.