För äggdonationer rekommenderas en enhetlig ersättning på 5 600 kronor per donationstillfälle. Spermiedonatorer föreslås få 550 kronor per tillfälle.

Att räkna ut ersättningen för varje individ är krångligt rent administrativt. Därför föreslår SKL denna schablonersättning. Beloppen kopplas till prisbasbeloppet och räknas om årligen.

I dag varierar ersättningarna mellan olika landsting och regioner. SKL:s nya rekommendation är att det bör vara lika i hela landet.

I Sverige ska alla donationer vara altruistiska, det vill säga de ska ske utan att personen som gör donationen tjänar något på det för egen del. Däremot ska kostnader för till exempel resor eller eventuella löneavdrag kompenseras. SKL föreslår att om en donator har kostnader utöver schablonersättningen så kan ersättningen ökas, efter en individuell prövning.

Summorna är satta efter en beräkning som gjorts utifrån en enkätundersökning där man försökt ta reda på vilka kostnader en donator har.

– Det är nu upp till landstingen och regionerna att besluta om de vill medverka till en enhetlig ersättning. Det är rimligt att ersättningen är lika, oavsett var i landet donatorerna finns, säger SKL:s ordförande Lena Micko.