Sjuksköterskan som anmält tv-serien anser att det görs många fel i programmet och skriver: "likna er inte vid amerikanska såpor". Som exempel tar hon att munskydd inte används vid en scen på en operationsavdelning.

Sjuksköterskan har också reagerat mot en scen där en läkare gör sexuella anspelningar, smeker och gnider sig mot sin motspelare – det är inte okej, står det i anmälan.

Tv-serien "Syrror" har väckt starka känslor hos sjuksköterskor runt om i landet, som anser att den ger en felaktig bild av yrket. Svensk sjuksköterskeförening har i ett öppet brev skrivit att "de visar upp en gammal schablonbild av vården och könsmaktsordningen där sjuksköterskorna framställs fullständigt underordnande männen. Det är befängt".

I en debattartikel skriver Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel att i vanliga fall har de inga synpunkter på tv-serier och att konstnärlig frihet gäller självklart även såpornas manus. Det de reagerar mot är hur TV4 presenterar programmet eftersom serien sägs skildra "hur vardagen faktiskt ser ut på ett svenskt sjukhus i dag".

Ami Hommel anser att den sexualiserade bilden av sjuksköterskan är ett "lågvattenmärke" och föreslår att TV4 ändrar marknadsföringen till att "det är en skruvad serie om en otidsenlig och förlegad fantasi av sjuksköterskornas arbete".