Kirurg- och anestesikliniken vid Skaraborgs sjukhus i Lidköping har fått 2016 års utvecklingspris vid Skaraborgs sjukhus. Priset togs emot av Elin Holmstrand, specialistsjuksköterska inom kirurgi och Johan Tengström, överläkare.

– Vi är mycket stolta, ja överväldigade över att ha fått utvecklingspriset. Det fick vi tack vare alla inblandade personalgrupper, sade de båda vid prisutdelningen.

Deras utvecklingsarbete har gjort att vården för den här patientgruppen har "förbättrats dramatiskt", enligt juryn. Väntetider och komplikationer har halverats.

Motiveringen för priset lyder:

"Ett strålande exempel på ett långsiktigt förbättringsarbete som utgått från ett personcentrerat, multiprofessionellt och multidisciplinärt angreppssätt. Genom att tillsammans och i upprepade förbättringscykler utveckla evidensbaserade standarder för att minska oönskad variation har vården för den aktuella patientgruppen förbättrats dramatiskt utifrån en mängd olika perspektiv. En nästintill halvering av vårdtiden har uppnåtts samtidigt som komplikationsfrekvensen mer än halverats, allt med samma resurs."