Sjuksköterskan Marita Tenggren, förtroendevald för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, påminner i dagens Göteborgs-Posten om att arbetsgivaren för 14 år sedan köpte in ett arbetsvärderingsinstrument för att kunna kartlägga och ta fram handlingsplaner mot lönediskriminering. Men resultatet har blivit magert eftersom det funnits för lite pengar, anser Marita Tenggren. 

Föreslår regionalt lönelyft

Hon tycker därför att regionpolitikerna nu borde använda budgetöverskottet på 1,5 miljarder till ett regionalt lönelyft för Vårdförbundets grupper, på samma sätt som staten har satsat extra pengar för att lyfta lärarnas löner.

Marita Tenggren efterlyser också en hållbar personalpolitik med bra villkor inte bara lönemässigt utan också vad gäller arbetstider och arbetsmiljö. Finns inte det på plats lär arbetsgivaren även fortsatt vara en oattraktiv arbetsplats för Vårdförbundets yrkesgrupper, enligt Marita Tenggren.

Sjuksköterskebristen är ett stort problem på Sahlgrenska, precis som på andra sjukhus.

300 procent extra vid övertid

I helgen har Göteborgs-Posten på nyhetsplats berättat om en kaosartad situation på akutmottagningen på grund av brist på sjuksköterskor. Patienter som egentligen inte borde vara där tvingas stanna kvar för att de inte kan flyttas till vårdavdelningar. I förra veckan låg 40 patienter kvar på akuten natten mellan måndag och tisdag för att det inte fanns plats för dem.

För att säkra läget den närmaste tiden har sjukhusledningen höjt den ekonomiska ersättningen vid övertid. För sjuksköterskor ligger ersättningen på 300 procent extra för varje övertidstimme.