Utbildningarna riktar sig till personer med utländsk examen och motsvarar högst två års heltidsstudier.

Sammanlagt ska 19 universitet och högskolor bygga upp de nu beslutade utbildningarna. För nyanlända barnmorskor är det första gången det ordnas en kompletterande utbildning, Karolinska institutet har tilldelats det uppdraget.

Utökar för sjuksköterskor

För läkare och sjuksköterskor finns kompletterande utbildning sedan tidigare. Med dagens beslut får Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar och Högskolan i Gävle i uppgift att utbilda sjuksköterskor.

Biomedicinska analytiker ska beredas kompletterande utbildning på Uppsala, Göteborgs och Linköpings universitet samt Högskolan Kristianstad.

Oklart antal platser 

Hur många platser det kan röra sig om för de olika yrkesgrupperna sker i samråd mellan utbildningsdepartementet och respektive lärosäte, enligt Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Det beror på hur många lärosätena kan erbjuda en högkvalitativ utbildning och på hur behovet ser ut bland de nyanlända, säger han till Vårdfokus.

Satsar 320 miljoner extra

Regeringen tillför 25 miljoner kronor mer till kompletterande utbildningar under 2016. För 2017 ökas de årliga anslagen med 75 miljoner kronor och för 2018 med 220 miljoner kronor. 220 miljoner kronor ger utrymme för att utbilda cirka 2 000 studenter, enligt Kristian Brangenfeldt.

Förutom sjuksköterskor och barnmorskor riktar sig de nu beslutade utbildningarna till apotekare, arkitekter, ekonomer, fysioterapeuter, ingenjörer, psykologer, socionomer och systemvetare. I somras fattades beslut för bland annat läkare.