Japanen Yoshinori Ohsumi tilldelas årets Nobelpris i medicin för att han genom en serie banbrytande experiment med vanlig bagerijäst kunnat visa hur maskineriet som styr autofagi fungerar. Autofagi är en grundläggande process för hur cellernas beståndsdelar bryts ner och återvinns. Efter att först ha visat hur det fungerar i jästceller visade fortsatta experiment att ett nästan identiskt maskineri styr processen i våra egna celler.

Tack vare Oshumis grundläggande upptäckter i början av 1990-talet, där han lyckades identifiera de gener som har stor betydelse för autofagi, vet vi idag att det är en livsviktig process för att våra celler ska fungera.

Ger cellen energi

När cellernas beståndsdelar bryts ner och återvinns genom autofagi får cellen snabb tillgång till bränsle för energifrisättning och material för återuppbyggnad – något som är livsnödvändigt vid näringsbrist och andra typer av stress.

Autofagi bidrar också till att bakterier och virus kan oskadliggöras. Det är en process som är viktig för att celler och vävnader ska mogna under fostertiden och när vi blir gamla skyddar autofagi våra celler genom att eliminera skadade och förbrukade proteiner och organeller.

Kopplas till cancer

Nedsatt autofagifunktion kan kopplas till Parkinsons sjukdom, typ 2 diabetes och andra sjukdomar som kommer när vi blir äldre. Det är också inblandat i utvecklingen av cancer och vissa ärftliga sjukdomar orsakas av mutationer i autofagigener.

Ohsumi är född 1946 i Fukuoka i Japan och doktorerade 1974 vid universitetet i Tokyo. Där etablerade han sin egen forskargrupp 1988 och han är sedan 2009 professor vid teknologiska institutet i Tokyo.