Det framgår av det budgetförslag för 2017 som den styrande majoriteten i Landstinget Sörmland nyligen presenterat.

Syftet är att få patienterna att i första hand vända sig till sin vårdcentral, så att trycket på den hårt belastade akutsjukvården lättar.

Högre löner

Som Vårdfokus tidigare berättat har Vårdförbundet i Sörmland tillsammans med politikerna kommit överens om att alla sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor inom somatiken och psykiatrin som blandar dag och natt, ska få ett individuellt lönepåslag på i snitt 3 500 kronor i månaden. Även tillägget för obekväm arbetstid nattetid höjs något.

I 2017 års budget finns nu pengar avsatta för detta, vilket innebär att lönehöjningarna träder i kraft nästa år.