För att klara sommaren flyttades den gynekologiska avdelningens patienter tillfälligt över till bb. Men efter sommaren har avdelningen inte kunnat öppnas igen. Delvis beroende på en vattenskada, men också på grund av svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor.

Ett helt år

Nyligen har personalen informerats av ledningen om att gynpatienter och nyförlösta får finna sig i att vistas tillsammans på bb åtminstone fram till nästa höst, enligt Västerbottens-Kuriren.

Bristen på såväl sjuksköterskor som vårdplatser har lett till överbeläggningar, samtidigt som kvinnor som exempelvis fått missfall, gynekologisk cancer eller genomgått en sen abort många gånger vårdas på bb.

Svårt för patienter

– När de ska hämta fika kan de möta en nyförlöst kvinna i matsalen. Det är inte etiskt försvarbart, säger en barnmorska till Västerbottens-Kuriren.

Platsbristen gör också att pappor som tidigare kunnat stanna kvar hos de nyförlösta kvinnorna inte längre kan göra det.