Från att ha skapat sig en gemensam bild av verkligheten ute på arbetsplatserna, tittat på vad forskningen säger om vila och återhämtning och utforskat varandras positioner går nu arbetet med att ta fram ett centralt arbetstidsavtal för nattarbete in i en hetare period. Nu ska parterna komma fram till något konkret.

– Vi går över till att börja förhandla, säger Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef.

Tydligt och konkret

Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har bokat in elva träffar på sex veckor. Den 30 november ska parterna komma med en principöverenskommelse, det vill säga en beskrivning av hur ett centralt nattavtal för hälsosammare arbetstider ska se ut.

Målsättningen är att den här beskrivningen ska bli konkret, så att både arbetsgivare och Vårdförbundets nattarbetande medlemmar ska få en tydlig bild av hur det nya avtalet kommer att påverka villkoren på arbetsplatserna och vardagslivet.

I Kronoberg och Blekinge har Vårdförbundet nyligen fått igenom lokala nattavtal som innebär att en arbetad timma på natten motsvarar 1,4 timmar, vilket ger mer tid för återhämtning och vila. Detta har också varit ett krav från Vårdförbundet i de centrala förhandlingarna med SKL.

Ännu viktigare nu

Sedan i våras, då arbetet med att ta fram ett centralt nattavtal påbörjades, tycker Annelie Söderberg att trycket från medlemmarna har ökat i frågan och att behovet av ett nattavtal blivit ännu större. Samma sak har SKL sett i sin organisation, berättar hon.

– Vårdförbundet har lyckats få upp den här viktiga frågan om vila och återhämtning på agendan. Verksamheterna har blivit mer medvetna om behovet av hälsosamma arbetstider och det diskuteras mer nu än tidigare, säger Annelie Söderberg.

När kommer ett nytt centralt avtal om nattarbetstider att vara helt klart?

– Senast den 30 november 2017 har vi avtalat om att det ska finnas ett centralt avtal om nattarbetstider. Men vi får se om vi behöver all den tiden. Varken vi eller SKL vill dra ut på det här.