Det är ett generellt mönster – att examensfrekvensen är högre för kvinnor än för män, enligt en ny rapport från UKÄ, Universitetskanslerämbetet. Allra störst är skillnaden på utbildningen till röntgensjuksköterska:

  • Av 190 kvinnor som påbörjade programmet tog 77 procent examen.
  • Av 50 män som påbörjade examen tog 53 procent examen.

Siffrorna gäller de som tog examen 2013/14.

Gäller alla yrken

Skillnaden syns även på utbildningen till biomedicinsk analytiker, där 69 procent av de kvinnliga nybörjarna tog examen mot 57 procent av männen.

Bland sjuksköterskorna tog 80 procent av kvinnorna examen mot endast 68 procent av männen.

Skillnaden i examensfrekvens gäller inte enbart vårdutbildningar – trenden är densamma även för jurister, lärare och civilingenjörer till exempel.

Mest kvinnor som vill bli sjuksköterskor

Rapporten från UKÄ visar också att nästan alla yrkesexamensprogram har en sned könsfördelning bland studenterna. Men jämfört med tio år tillbaka har könsfördelningen blivit mindre ojämn på de manligt dominerade utbildningarna till civilingenjör och högskoleingenjör, men däremot inte på den kvinnligt dominerade utbildningen till sjuksköterska. Där var andelen kvinnor bland nybörjarna fortfarande 84 procent läsåret 2014/15 – precis som tio år tidigare.

Bland biomedicinska analytiker har andelen män dock ökat och männen utgör nu en fjärdedel av alla nybörjare.

Även bland dem som börjar läsa till röntgensjuksköterska utgör männen en fjärdedel.

När det gäller barnmorskeutbildningen är andelen kvinnor 100 procent, enligt rapporten.