De nya föreskrifterna ska ersätta de tidigare lex Maria-föreskrifterna.

Tidigare skötte Socialstyrelsen tillsynen av sjukvården och ansvarade för Lex Maria-anmälningar som kom in. Den tillsynen har flyttats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Nu presenterar Socialstyrelsen sin nya föreskrift som utgör reglerna för vad som ska Lex Maria-anmälas till Ivo.

Anpassa utredningarna

Vårdskador kan vara allt från skador som bedöms som lindriga till sådana som är riktigt allvarliga och till och med kan ha orsakat patientens död. Genom Socialstryelsens nya föreskrifter kan vården anpassa utredningens omfattning efter händelsens karaktär.

– Allvariga händelser, eller de som skulle kunna blivit allvarliga kräver att sjukvården gör en mer omfattande utredning och analys av händelseförlopp, konsekvens och bakomliggande orsaker. Den ska också innehålla uppgifter om beslutade åtgärder och patientens egen beskrivning av händelsen, säger Jessica Storm, ansvarig jurist på Socialstyrelsen.

Dra lärdomar

För de vårdskador som är mindre allvarliga är utredningskraven inte lika omfattande. Men vården ska utreda händelserna och dra lärdomar för att färre patienter ska drabbas av vårdskador.

Den nya föreskriften utgår ifrån patientsäkerhetslagen.

Förslaget skickas på remiss idag och planeras träda i kraft kring halvårsskiftet 2017.