I dag tecknades ett nytt löneavtal mellan Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, och Arbetsgivarverket. Vårdförbundet har omkring 800 medlemmar som berörs av avtalet som gäller från den 1 oktober och är ettårigt.

Fackförbunden på den statliga sidan har fått igenom sitt krav på en fast siffra för löneökningar. Arbetsgivarverket har sagt ja till ökningar på minst 2,2 procent, vilket ligger i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

Avtalet innehåller satsningar på arbetsmiljö och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro ser ett fortsatt arbetsmiljöarbete som en viktig framgång för de statligt anställda medlemmarna.

– Det partsgemensamma arbetet rörande arbetsmiljö kommer att utökas. Här är frågan om hot och våld på arbetsplatsen, stress och arbetsbelastning viktiga delar, säger hon i ett pressmeddelande.

Ökande sjukskrivningar på grund av stress är en verklighet även för anställda inom staten och arbetsmiljöutbildningar, som parterna redan har inlett, kommer nu att utökas med frågor om stress och arbetsbelastning.