I Sverige har 349 fall av kikhosta rapporterats hittills i år. 51 av dem är spädbarn. På Folkhälsomyndigheten oroar man sig över den stora ökningen av antalet fall under hösten.

– I våras såg det ut att bli ett lugnt år, men både under augusti och september har vi fått in fler fall än under samma månader förra året, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare på myndigheten.

Nästan alla barn i Sverige är vaccinerade med ett vaccin som ger ett bra, men relativt kortvarigt, skydd. Barn under ett år som ännu inte har fått sin första vaccination kan bli allvarligt sjuka. Förra året vårdades 41 spädbarn med svår kikhosta på sjukhus.

Tidig vaccination

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu hälso- och sjukvården att vaccinera barn så tidigt som möjligt. Erbjudandet bör ges redan från två och en halv månaders ålder.

– Vaccination i tid, tidig provtagning och tidig förebyggande antibiotikabehandling kan förhindra allvarlig kikhosta hos spädbarn, säger Bernice Aronsson.