Patienterna kan vara fullt medvetna om att de får placebo – och ändå få en effekt, enligt en ny studie som tidningen Läkemedelsvärlden skriver om.

– Resultaten visar att placeboeffekten kan framkallas utan bedrägeri, säger huvudförfattaren Claudia Carvalho i ett pressmeddelande.

I försöket, som gjordes av forskare i Lissabon, studerades 97 patienter med kronisk smärta i nedre ryggen.

Alla deltagarna screenades och undersöktes av en sjuksköterska och smärtspecialist. Därefter gav forskarna alla deltagare en förklaring om placeboeffekt. Sedan valdes de slumpmässigt in i två olika grupper.

De flesta av deltagarna använde redan smärtstillande läkemedel och i båda grupperna fick deltagarna fortsätta med sina vanliga mediciner. Men i den ena gruppen fick deltagarna dessutom en medicinburk märkt med "placebopiller" som de skulle ta två av per dag.

Det visade sig att de som fått burken märkt med placebopiller rapporterade 30 procents minskning av både vanlig och maximal smärta, jämfört med 9 respektive 16 procents minskning för de som inte tog placebopillren.

– Du kommer aldrig att krympa en tumör eller rensa en artär med placebo, men försöket visar att placebo har klinisk betydelse, säger Ted Kaptchuk, chef för programmet för placebostudier vid Beth Israel.