Mellan 4 000 och 5 000 anställda på sjukhus i södra Sverige hade eksem på händerna det senaste året. Det visar en undersökning som Vårdfokus berättat om tidigare. Nu har Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö tagit reda på vad som orsakar problemen. Alla anställda i Södra sjukvårdsregionen har fått svara på frågor om eksem och sina handhygienvanor.

– Vi frågade bland annat de sjukhusanställda hur ofta de tvättar händerna, hur ofta de använder handsprit och hur länge de arbetar med gummihandskar på, säger överläkare Nils Hamnerius, till Sydsvenskan.

Det här blev resultatet:

  • 30 procent av sjukhusens personal tvättar händerna med tvål och vatten mer än tjugo gånger under ett arbetspass.
  • 45 procent spritar händerna mer än 50 gånger per arbetsdag.
  • En av tre arbetar mer än tre timmar om dagen med gummihandskar på. Drygt hälften har handskar åtminstone i två timmar under ett arbetspass.

Efter sin analys fann forskarna två tydliga samband.

– Ju fler gånger man tvättar händerna med tvål och vatten under en arbetsdag, desto vanligare är det med eksem, säger Nils Hamnerius.

På samma sätt fann de att ju längre tid personalen har gummihandskar på sig desto vanligare är det med eksem.

Skärpta hygienkrav

De skärpta hygienkraven i sjukvården har lett till att användningen av engångshandskar har ökat femtonfaldigt på bara några år. För att skona miljön har man slutat med vinylhandskar och använder nu gummihandskar av nitril, ett oprövat material som kan innehålla allergiframkallande kemikalier.

De tillverkas främst i Sydostasien och inga regler tvingar tillverkaren att ange vilka ämnen som finns i handsken.

Laboratoriet på Universitetssjukhuset i Malmö har analyserat innehållet i engångshandskar och Nils Hamnerius och hans kolleger har allergitestat 500 av de undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som svarat på enkäten.

Allergiska mot kemikalierna

Sju procent visade sig allergiska mot någon av kemikalierna i gummihandskarna. De har därmed större risk att drabbas av eksem på jobbet, så kallad kontaktallergi.

Men eftersom endast sju procent hade allergi mot kemikalierna misstänker forskarna att hudirritation ligger bakom många andras besvär.

Handtvätt med tvål kan vara mycket irriterande för huden. Däremot fann forskarna inget samband mellan eksem och handsprit.

I faktarutan här intill hittar du forskarnas tips för att undvika eksem.