År 2010 fick forskarna Andre Geim och Konstantin Novoselov Nobelpriset i fysik för upptäckten av supermaterialet grafen, vars unika egenskaper man bland annat tror kommer att bidra till utvecklingen av nya elektroniska produkter.

Nu har forskare vid Chalmers, i samarbete med det medicintekniska företaget Wellspect som tillverkar urinkatetrar, funnit att det materialet även verkar kunna utnyttjas för att ta död på bakterier.

I tidningen Ny Teknik berättar Ivan Mijakovic, professor i systemmikrobiologi, att de i upprepade försök kunnat visa att grafenytor som tillverkats i form av en liten skog av rakbladsvassa grafenflak fungerar som effektiva bakteriedödare.

Tester på de bakterier som är vanligast vid urininfektion har visat att 70-80 procent av dem dör på den vassa grafenytan, bland andra E.coli.

För företaget som samarbetar med Chalmers kan upptäckten leda till nya och säkrare inkontinensprodukter. Men än är steget dit långt. Fortfarande har inga försök gjorts på mänskliga celler.

Just nu håller tre forskare på med att undersöka andra egenskaper som noterats vid testerna på bakterier, nämligen att grafens plana yta tycks signalera när en sjukdomsalstrande bakterie finns i närheten.

Frågan är om det går att få signalen att skilja mellan olika typer av bakterier. En annan fråga är om signalen går att få fram från materialet om det placeras inuti kroppen, eller om den bara går att urskilja i laboratoriemiljö.