På sjuksköterskesidan är de kraftigt underbemannade och får jobba extra och ta dubbelpass samtidigt som man tar in stafettsjuksköterskor som har mer i månadslön och inte behöver ta samma ansvar. De kan ta de arbetspass som passar dem och slipper ta ansvar för kontinuiteten på avdelningen.

– Det är klart att det sticker personalen i ögonen när arbetsgivaren väljer att ta in hyrsjuksköterskor i stället för att betala personalen rimliga löner så att man kan rekrytera och behålla sin personal, säger Åsa Holgersson, huvudskyddsombud på Sundsvalls sjukhus  och ledamot i Vårdförbundet Västernorrlands styrelse.

Bara nio kvar dagen före julafton

Problemet med brist på sjuksköterskor finns i hela Västernorrland och framför allt på Sundsvalls sjukhus, men på neonatalavdelningen är läget värre än på många andra ställen. Av 19 sjukskötersketjänster är endast 12,5 besatta. Fler har sagt upp sig och om inga nya rekryteras är de bara nio kvar dagen före julafton.

Strax före sommaren gjorde Vårdförbundet en så kallas 6:6a-anmälan till länsklinikchefen där de beskrev hur illa det såg ut med arbetsmiljön för sjuksköterskorna. Men det svar på åtgärder som de fick var de inte nöjda med och har därför skickat anmälan vidare till Arbetsmiljöverket, som beslutat att göra en inspektion. Dock finns inget datum fastställt ännu.

Osäkra löften från ledningen

– Det vi och våra medlemmar har fått till svar är att de kan erbjuda dem att jobba två helger av fem, när det finns tillräckligt med sjuksköterskor. Men när är det? Vilket år då? När vi gått i pension eller?, säger en tydligt irriterad Åsa Holgersson.

Hon berättar att när ledningen rekryterar så gör man det enbart internt i landstinget, med löften om att de nya sjuksköterskorna ska få komma till en utvecklande och trevlig arbetsplats med trevliga arbetskamrater.

– Det är väl ingen sjuksköterska som köper det i dag, säger Åsa Holgersson.