För sjuksköterskor och flera andra vårdyrken behövs kunskaper om svenska författningar. Juridiskt forum på Umeå universitet har fått uppdraget av Socialstyrelsen att ge en kurs om författningskunskap.

Kursen riktar sig till personer med utbildning utanför EU och EES, som vill få behörighet till sitt yrke i svensk hälso- och sjukvård.

– De som går kursen kan vara sjuksköterskor, läkare, psykologer, tandläkare eller sjukgymnaster som snabbt vill komma ut i arbetslivet, berättar Åsa Yttergren, projektledare vid Juridiskt forum.

Kursen är helt webbaserad och deltagarna kan själva välja både när de vill börja kursen och i vilken takt de vill läsa.

– Den är flexibiliteten är ganska ovanlig och underlättar studierna. En person som går kursen behöver inte resa till Umeå utan behöver bara en dator med internetuppkoppling, säger Ann-Christine Petersson Hjelm.

I den första omgången uppskattar Socialstyrelsen att 300 personer kommer att gå kursen. De får då lära sig de rättsliga grunderna för det svenska samhällets uppbyggnad och den offentliga maktutövningen.

Kursen ska ge kunskaper om processen för lagstiftning, grundläggande fri- och rättigheter och regelverket för hälso- och sjukvård. Den ska ge förståelse för relevanta författningar för yrkesgrupperna.

Kursen ges på svenska.