Charlotte Wigermo är biomedicinsk analytiker och anställd på klinisk kemi inom laboratoriemedicin i Region Skåne. Hon arbetar som processledare för de patientnära analyser som görs på ett stort antal vårdavdelningar på Skånes tio akutsjukhus.

Men hon ansvarar även för de patientnära analyser som till största delen görs av undersköterskor på ett par hundra vårdcentraler i regionen. Något hon berättade om på Diagnostikforum som denna vecka hålls i Örebro.

Stort intresse

– Till skillnad från exempelvis Östergötland görs av tradition de allra flesta patientnära analyserna i primärvården i Skåne av undersköterskor, sade hon till åhörarna som var så många att de knappt fick plats i salen.

Sedan 2010 är hennes uppdrag att ansvara för kvalitetssäkring samt val av metoder och instrument i de patientnära laboratorieverksamheter som i Skåne drivs i offentlig regi.

Samma kvalitet

Till sin hjälp har hon 15 så kallade PNA-koordinatorer som borgar för att kvaliteten ute på primärvårdslabben, men även de många patientnära analyser som görs inne på sjukhusen, utförs på ett likartat sätt och att framför allt att kvaliteten blir densamma oavsett var proverna tas eller analyserna görs.

Det är en grannlaga uppgift. I primärvården och på sjukhusen i Skåne finns det cirka 2 000 patientnära analysinstrument för kontroll av blodgaser, glukos, Hb, CRP, HbA1C, koagulation och urintestremsor.

Blodgaserna tas dock bara inom slutenvården, där de tas desto oftare. På akutmottagningarna i Malmö och Lund tas de som en del av triageringen, vilket innebär cirka 60 000 prover om året. Analysinstrumenten för blodgaser går dessutom att kalibrera på distans genom ett system för fjärrstyrning.

Undan för undan har PNA-koordinatorerna under en lång rad av år undervisat framför allt undersköterskorna i vilka preanalytiska faktorer som är viktiga att ta hänsyn till, hur analysinstrumenten fungerar, hur de ska göra för att kontrollera dem och varför det är så viktigt. Men även sjuksköterskor inne på sjukhusen har utbildats.

Bara under förra året hölls inte mindre än 735 teoretiska och praktiska utbildningar för drygt 6 000 anställda inom preanalytik, blodgaser och övrig patientnära instrumentering, inklusive handhavande och kvalitetssäkring. Totalt har 10 000 undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar i Skåne i dag genomgått utbildningen.

Identitetskontroll

Dessutom har man skaffat ett övervaknings- och kontrollsystem som gör att inte vem som helst kan utföra analyserna. Varje gång en analys ska göras måste den som tagit proverna ange sin identitet för att bli uppkopplad mot systemet. Saknar personen utbildning går analysen inte att genomföra. Och om personen inte varit inne i systemet på länge får PNA-koordinatorerna en indikation på att individen kanske är i behov av en uppdatering av sina kunskaper.

– De allra flesta är positiva till den utbildning vi ger dem. På akutmottagningarna kan vi ibland få höra av sjuksköterskorna att de redan kan det här med att ta prover och köra analyser. Men när vi väl är klara är de för det mesta väldigt tacksamma för allt de fått veta och som de egentligen inte hade en aning om tidigare, säger Charlotte Wigermo.

Bästa jobb hon haft

Charlotte Wigermo har arbetat som biomedicinsk analytiker sedan 1976. Men aldrig har hon känt en sådan tillfredställelse över jobbet som hon gör i sin nuvarande roll som processledare.

– Det här är det roligaste jobb jag någonsin haft. Det är så tydligt att det vi gör driver utvecklingen framåt. Framför allt känner vi att vi har kommit väldigt långt utifrån de visioner och mål som vi har haft i syfte att kvalitetssäkra de patientnära analyserna.