Många patienter inom hemsjukvården utsätts också för infektioner och trycksår som hade kunnat undvikas, enligt tidningen Dagens Samhälle, som i dag rapporterar om de första resultaten av journalgranskningen.

Inom slutenvården har antalet vårdskadade patienter följts under många år. Där har andelen patienter som utsätts för onödiga vårdskador minskat till var tionde patient. Inom hemsjukvården har en strukturerad granskning aldrig gjorts tidigare.  

Kan vara många fler

Sammanlagt har 600 journaler granskats av forskare från Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.

43 procent av patienterna som vårdas hemma råkar ut för skador, enligt den preliminära analysen av 200 av journalerna. 38 procent av de patienterna bedömdes ha fått en vårdskada.

Forskarna tror att skadorna är betydligt fler.

– Allt som händer i patienternas hem dokumenteras ju inte. Det finns säkert ett stort mörkertal, säger Mirjam Ekstedt, patientsäkerhetsforskare vid Karolinska institutet, till Dagens Samhälle.