Demo på Röntgenveckan 2016
Demo av ultraljud i kombination med MR/CT fusion.
Biopsi kolever Röntgenveckan 2016
I en monter gavs möjligheten att ta ultraljudsledda vävnadsprover från ko-lever.

 

VFs monter.JPG
Vårdförbundet vann pris för bästa standardmonter ”med inbjudande atmosfär”.
Sofia Skyttner.jpg
”Är det Amelie?” ”Ja det är Annelie”. Sofia Skyttner, sjukhusfysiker, föreläste om vikten av strålsäkerhetsrutiner, däribland säker identifiering av patienten.
Erika Lagtun, röntgensjuksköterska i Vårdförbundets monter, Röntgenveckan 2016
Beredskap och jourer var områden som många medlemmar tyckte var problematiska, enligt Erika Lagtun, huvudskyddsombud som deltog i Vårdförbundets monter.
På Röntgenveckan 2016
Bodil Andersson och Kerstin Hillergård vice ordförande och ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor diskuterade en framtida reglerad specialistutbildning.
P.G. fransk rtgssk föreläste på Röntgenveckan 2016, presenterades av S.O.
Subeda Osman förbereder presentationen av den franske röntgensjuksköterskan Philippe Gerson som ordnat workshops och kongresser i franskspråkiga Afrika sedan 1994.
Aleris röntgenbuss och Lars Ahlander, Röntgenveckan 2016
Lars Ahlander, affärsområdeschef, visade upp Aleris trailer med mobil MR-kamera som avlastar landsting i Sverige men även rullar på utländska vägar.

 

6 Charlotte Graungaard Falkvard höjdare nyny.jpg
Först var vi tvungna att våga säga att strålning är farligt, sa Charlotte Graungaard Falkvard, ordförande Radiografrådet i Danmark.
Strålepas4.jpg
Danska radiologer vill att den mängd strålning patienterna utsätts för ska loggas digitalt i ett nationellt register. ”Strålepasset” i pappersform är en PR-grej för att få genomslag för idén.

Mer från veckan i länkar intill och i nästa tidning. Här hittar du Vårdfokus samlingssida speciellt för dig som är röntgensjuksköterska.