Det visar en studie från Umeå universitet som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology and Urodynamics. 

Mobilappen Tät har utvärderats under tre månader i en studie med 123 kvinnor från hela Sverige. Hälften lottades till kontrollgruppen. Minskningen från tre till ett läckage om dagen i gruppen som använde appen, är statistiskt säkerställd.

– Kvinnorna som använde appen tyckte också att deras livskvalitet ökade, vi frågade om påverkan på detdagliga livet, till exempel möjligheten att träffa vänner, säger Eva Samuelsson, distriktsläkare och ansvarig för projektet, kallat Tät.nu, vid Umeå universitet.

Bra alternativ

Två tredjedelar av kvinnorna som gick igenom behandlingen var så nöjda med sin förbättring – även om de inte blev helt bra – att de tyckte att det var tillräckligt och inte ansåg sig behöva mer behandling, enligt Eva Samuelsson.

– Det här är ett enkelt och bra första val av behandling för kvinnor med ansträngningsinkontinens som kan tänka sig att träna själva, det gäller ju inte alla.

Appen innehåller dels information om urininkontinens, dels ett träningsprogram med fyra slags knipövningar med olika intensitet för att träna bäckenbotten. Den påminner också om när det är dags att öva, visar överskådlig grafik över bäckenbotten samt statistik för hur man tränat.

Sedan forskargruppen såg de goda resultaten finns mobilappen att hämta gratis för både Iphone och Android.

Umeå-forskarna har tidigare visat goda resultat för kvinnor som använt träningsprogram via internet.