Över hälften av undersköterskorna i undersökningen svarar att de själva städar minst en gång i veckan på grund av brister i städkvalitet. Många patienter och anhöriga klagar.

Emma Ölmebäck är utredare vid Kommunal och har skrivit rapporten.

– Det som överraskade var att vi inte har kommit längre och att sjukhusledningar inte bättre har förstått vikten av att integrera städverksamheten med vården, säger hon i en intervju med Kommunalarbetaren.

En tredjedel av alla läns- och regionsjukhus upphandlar städningen, något samtliga Kommunals huvudskyddsombud på sjukhusen, är emot. Ofta saknas kunskap på området hos tjänstemännen som gör upphandlingen.

Vinterkräksjuka kräver mer

Städning passar inte att konkurrensutsättas eftersom den måste utgå från behovet, framhåller Emma Ölmebäck. Vid till exempel vinterkräksjuka behöver toaletterna rengöras oftare och en upphandling är för trubbig för att fånga upp det.

Lokalvårdarna har en viktig roll för patientsäkerheten, anser hon. De räddar liv.

Kommunals rapport avslutas med ett antal förslag, som bland annat handlar om att förbättra utbildningen för lokalvårdare och höja deras status och att inte konkurrensutsätta städningen men om det görs ska det krävas att firmorna har kollektivavtal.