– Behovet av Pet-undersökningar förväntas tredubblas inom 5-7 år och med den nya kameran klarar vi fler patienter per dag. Det beror framförallt på att undersökningarna går snabbare, säger Jens Sörensen, professor och överläkare på Pet-centrumet, i ett pressmeddelande.

De är en av de två första i världen och Uppsala blir först i Europa med att använda en ny avancerad Pet-CT-kamera från GE Healthcare. Den nya kameran, Discovery MI, har en ny digital datorteknik som ska ge bättre bildkvalitet och därmed säkrare diagnostik jämfört med sina föregångare.

GE Healthcares beslut att låta Pet-centrum i Uppsala fungera som prioriterad referenssite i Europa innebär bland annat att centrumet får tillgång till vetenskapliga applikationsstöd i samband med att analysmetodiken utvecklas.

Ungefär 3 500 patienter scannas varje år med Pet-CT-kamera på Akademiska sjukhuset. Kameran används bland annat för helkroppsscanning vid diagnostik av cancermetastaser. Men den används även för att diagnosticera demenssjukdomar och för klinisk forskning.