Går man in på Vårdguiden 1177 och tittar på hur lång tid det brukar ta att få svar på ett gynekologiskt cellprov blir svaret att det i normala fall tar cirka sex veckor. I Värmland kan det dröja upp till tre månader. I Örebro tar det ännu längre tid.

I en intervju i Radio P4 Värmland förklarar Ingela Larsson, samordnande barnmorska för mödrahälsovården, att de har många asylsökande som är gravida, vilket gör att cellprovtagningen ibland fått stå tillbaka.

För att ändå klar uppgiften kallas vikarier in som tar många cellprover på en gång och då hinner inte de få cytodiagnostiker som analyserar dem på patologen svara i tid.

Att ta in vikarier på patologen är inte så enkelt eftersom det råder stor brist på cytodiagnostiker, vilket är ett problem på många orter.

Just nu hjälper exempelvis landstinget Värmland grannlänet Örebro, som ligger ytterligare ett par månader efter Värmland när det gäller svartiderna, enligt P4 Värmland.

Pontus Bjerre är överläkare inom kvinnosjukvården i Värmland och har ansvar för cellproverna. Han menar att en fördröjd livmoderhalscancerdiagnos kan bli allvarlig.

– Bland det stora antalet provsvar kan det dölja sig en cancer som vi kommer igång för sent med utredning och behandling av. Det kan blir mer omfattande operation och strålbehandling än om vi fått provsvar tidigare, säger han.