Att risken för fosterdöd och neonatala komplikationer ökar vid tvillinggraviditet är känt sedan tidigare. Det är också anledningen till att många rekommenderas att föda tidigare än vecka 40. Men när det är den säkraste tiden att föda har varierat mellan vecka 34 till 39.

Nu har ett internationellt forskarteam analyserat evidensen bakom de olika rekommendationerna i en metastudie. Över 35 000 tvillinggraviditeter, både enäggs- och tvåäggs, ingår i materialet.

Resultatet visar att lägst risk för att fosterdöd hos tvåäggstvillingar var det om barnen föddes i graviditetsvecka 37. Enligt forskarna ökar risken om tvillingarna föds i vecka 38 eller senare, medan man inte kunde hitta något stöd för födsel innan vecka 36.För enäggstvillingar är sambandet inte lika signifikant.

Studien har publicerats i British Medical Journal.