Att man får ont i knäna efter en dags arbete i knästående kanske inte är så konstigt. Men även de som arbetar stående eller i böjd eller vriden position har högre förekomst av artrosbesvär i knä och höft än andra.

Det framkommer i rapporten ” Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär” som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, publicerar i dag .Genom att analysera evidensen i ett stort antal studier om sambandet mellan artros och arbetsmiljö under åren 1980-2016 har utredarna kommit fram till att:

  • Knästående eller stående arbete bidrar i högre grad till förekomst av artros i knäleder. Personer som sitter har lägre förekomst av artros i knäleder än andra.
  • Personer som arbetar i böjd eller vriden position har högre förekomst av artros i höft än andra.
  • Att bära, lyfta, gå i trappor eller klättra på stegar ökar risken för atros i såväl knä- som höftled. Detsamma gäller de som har ett fysiskt ansträngande arbete.
  • Kvinnor och män med likartad arbetsmiljö utvecklar artrosbesvär i samma uträckning.

Utifrån studierna går det dock inte att säga något sambandets storlek och SBU önskar fler studier om hur stora riskerna är vid enskilda exponeringar som till exempel böjd arbetställning.