Dysfunktionell andning beskriver personer som har sitt andningsmönster förlagt högt upp i bröstkorgen även i vila. Personer som lider av detta kan ha kroniska eller återkommande andningsbesvär utan att för den skull ha astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol.

Tidigare studier har uppskattat att cirka tio procent av den vuxna befolkningen har dysfunktionell andning och att det är vanligare hos personer med astma och hos kvinnor. Men inom forskningen är man inte överens om vare sig definition, diagnoskriterier eller behandling.

Fysioterapeuten Carina Hagman arbetar på lasarettet i Falun och beskriver i en avhandling som hon lagt fram vid Uppsala universitet hur information och andningsträning kan hjälpa patienter med dysfunktionell andning.

Flera av patienterna hade haft besvär i många år innan de diagnostiserades och hade sökt akut på grund av andningsbesvär. Många hade felaktigt fått en astmadiagnos och använt astmamediciner, trots att de inte hade astma.