Sjuksköterskan har arbetat på vårdföretaget sedan slutet av 2013. Den övertid hon i perioder samlat på sig har hon hela tiden redovisat till den ekonomiansvarige på företaget, som sedan fört upp övertidstimmarna på ett kompensationssaldo.

Men på lönespecifikationen som sjuksköterskan fick i september i fjol upptäckte hon att kompsaldot var nollställt. De 85,5 timmar som fanns uppskrivna på lönespecifikationen månaden innan hade plötsligt raderats.

När företaget inte ville gå med på att betala för den komptid som sjuksköterskan hade samlat på sig kontaktade hon Vårdförbundet som inledde en lokal tvisteförhandling med arbetsgivaren. Parterna kom inte överens så frågan togs vidare till centrala förhandlingar. Men dessa avslutades i juni i år, utan att någon enighet i fråga kunde nås.

Vårdförbundet har nu lämnat in en stämningsansökan mot vårdföretaget hos Arbetsdomstolen. Förbundet kräver att arbetsgivaren betalar ett skadestånd på nära 174 000 kronor, varav merparten ska betalas ut till sjuksköterskan.

Enligt Vårdförbundet har arbetsgivaren genom sitt sätt att agera inte bara brutit mot det kollektivavtal som gäller mellan företaget och Vårdförbundet utan också brutit mot grunderna för lagen om anställningsskydd och mot vad som står skrivet i  anställningsavtalet med sjuksköterskan.