Nu försvinner det särskilda undantaget för aborter ur det svenska patientregistret. Som Vårdfokus tidigare berättat har aborter varit det enda undantaget och kritiserats från flera håll, bland annat från Barnmorskeförbundet och Svensk förening för gynekologi och obstetrik. De har påpekat svårigheter i kvalitetssäkring av abortvården när det saknas nationell statistik.

Undantaget infördes för femton år sedan för att skydda kvinnor som genomgått abort från att utsättas för anklagelser och påverkan från abortmotståndare. Det visade sig dock att frånvaron av statistik gjorde att abortvården blev svår att utvärdera och utveckla.

Viktigt för vården

I juni förra året skrev Socialstyrelsen därför en begäran till regeringen om att ändra förordningen om patientregistret. Förslaget gick ut på remiss till 45 remissinstanser och majoriteten av dem var överens om att även aborter ska registreras på samma sätt som all annan vård.

– Vi måste kunna göra samma typ av forskning för att följa upp och förbättra abortvården som vi kan för annan hälso- och sjukvård. Det är viktigt för att kvinnor som genomgår aborter ska få en trygg och säker vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Informationen i patientregistret hanteras under sekretess i slutna databaser, och det går inte att använda materialet för att hitta och peka ut enskilda individers vårdkontakter eller sjukdomshistorik.