Att alkohol ökar risken för komplikationer under och efter kirurgiska ingrepp är känt, men exakt var gränsen går för en riskfri konsumtion är inte klarlagt. Därför vill nu Akademiska att de patienter som ska opereras avstår helt från alkohol en månad innan.

– Vi vill uppmärksamma patienterna på fördelarna med en paus i alkoholkonsumtionen, att man själv kan bidra till ett bättre operationsresultat precis som vid rökstopp, säger Karin Bernhoff, verksamhetschef på ortopeden och initiativtagare till satsningen.

Hon menar att avhållsamhet ger kroppen möjlighet att återhämta sig från alkoholens negativa effekter på immunförsvaret och blodets koagulationsförmåga.

I september införs alkoholpaus i samband med operation inom ortopeden och handkirurgen på Akademiska. Efter utvärdering är tanken att även andra opererande enheter på sjukhuset ska införa samma rutiner som ortopeden. En liknande satsning har tidigare gjorts vid Skåne universitetssjukhus i Malmö och på Lasarettet i Visby.

I samband med kallelsen till specialist får patienterna information om rökstopp och alkoholpaus samt ett formulär att fylla i. Utifrån det gör läkaren en bedömning om det räcker med information eller om patienten behöver hjälp och stöd för att klara av att avstå från tobak och alkohol.