Det blev inget nytt arbetstidsavtal på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I går stod det klart att Vårdförbundet och arbetsgivarparten inte har kunnat enas om ett nytt avtal och därmed avslutades förhandlingarna. Det innebär att förändrade arbetsvillkor kommer att införas.

– När Vårdförbundet sa upp de lokala arbetstidsavtalen 2014 hoppades vi på en förbättring av de modeller som användes. Vi trodde inte att de skulle skrotas, säger Ivan Gosijer, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala.

Gamla avtalet slutar gälla

Den skrivelse som Vårdförbundet och arbetsgivaren nu skrivit under innebär att det gamla avtalet, som var förlängt till den 15 september, upphör att gälla och att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att komma överens om ett nytt lokalt avtal. Förhandlingarna kommer att fortsätta – men när det sker är inte sagt.

Nu kommer arbetsgivaren i stället att ensidigt tillämpa tillfälliga modeller som går under namnet Akademiska-modellen.

– Vi vet inte vilka konsekvenserna blir, men risken är stor att det leder till missnöje bland medlemmarna, säger Ivan Gosijer.

Flera har redan sagt upp sig

Personal har redan sagt upp sig i missnöje över de uppsagda arbetstidsmodellerna. Vårdfokus har tidigare skrivit om 14 sjuksköterskor på sjukhuset akutmottagning som valde att sluta efter en konflikt om arbetstider. En del av dem har kommit tillbaka – men hur blir det när de får besked om att försämringar nu kommer att genomföras?

– Jag vet inte, men jag är orolig för att fler kommer att sluta. Jag antar att arbetsgivaren känner samma oro, men de hänvisar till att de måste ha en budget i balans.