Snart är det möjligt för patienter i hela landet att läsa sin journal på nätet. Som patient ska man enligt de nya landstingsgemensamma reglerna få tillgång till sin information omedelbart, utan fördröjning.

  • Man ska själv kunna välja vilken information man vill se och besluta själv om man vill dela sin information med andra.
  • Föräldrar ska ha tillgång till sina barns uppgifter fram till att de fyller 13 år.
  • Åldersgränsen för när man automatiskt får tillgång till sina uppgifter sänks från 18 till 16 år.

De nya gemensamma reglerna har tagits fram av Inera, landstingens och regionernas samverkansorgan för e-hälsa.

– Det är glädjande att vi nu är eniga om ett ramverk. Det är inte rimligt att patienter ska nå olika information i sin journal via nätet, beroende på var man fått vård. Ramverket är ett första steg till att få en tjänst som fungerar enhetligt över Sverige, säger Anders Henriksson, styrelseordförande för Inera, i ett pressmeddelande.