Det finns 157 sjuksköterskor på de barnonkologiska avdelningarna runt om i Sverige. Hela 80 procent av dem är inte specialiserade inom barnonkologi.

Barncancerfondens granskning av landets sex centrum för barncancer visar att sektionscheferna anser att det är svårt både att rekrytera och behålla sjuksköterskor med rätt kompetens. Den tuffa arbetsmiljön gör att många hoppar av och ersätts av mindre erfaren personal.

Det saknas omkring 30 vårdplatser i landet. Värst är situationen i Göteborg och Lund, både när det gäller personalbrist och vårdplatser. I Göteborg gör platsbristen att sjuka barn måste flyttas till andra avdelningar eller andra sjukhus för vård.

Redan i dag saknas totalt 24 barnonkologer, en brist som riskerar att förvärras eftersom nästan var femte närmar sig pensionsåldern samtidigt som det bara utbildas ett par nya per år. Barncancervården riskerar att förlora fler specialister än de lyckas fylla på med, enligt Barncancerfondens rapport.

Bakgrunden till rapporten är att de barnonkologiska centrumen länge larmat om brist på tid, personal, resurser och vårdplatser. Vårdfokus har också tidigare uppmärksammat den stora bristen på specialistsjuksköterskor. I en serie artiklar förra året granskade vi barnonkologin och skrev om hur löneläget och den tuffa arbetsmiljön får erfarna sjuksköterskor att säga upp sig.