Seminariet hålls i Oslo den 10 oktober och är en del av ett pågående globalt arbete som leds av rödakors- och rödahalvmånerörelsen för att förbättra skyddet och säkerheten för vårdpersonal i väpnade konflikter och andra situationer som präglas av oroligheter. Projektet heter Health care in danger (se länk till projektet intill denna artikel).

Även om hot och våld mot vårdpersonal mest förekommer i konfliktområden blir det allt vanligare att ambulanspersonal i såväl Norge som Sverige utsätts.

I en undersökning som gjordes 2013 uppgav nära hälften av de tillfrågade medarbetarna inom ambulansen i Oslo och Akershus att de hade blivit utsatta för våld i jobbet. Ännu fler hade hotats. I en uppföljande studie från i år uppgav två av tre ambulansanställda i Norge att de hade utsatts för hot eller våld i jobbet.

Under seminariet i Oslo kommer paneldeltagarna bland annat försöka ge svar på hur ambulansverksamhen påverkas när personalen utsätts för hot och våld.