Sjuksköterskorna anser de att de är för få och att tidspressen är alltför stor. I en undersökning genomförd bland knappt 5 000 sjuksköterskor säger omkring hälften att de tänker sluta eller är osäkra på om de vill vara kvar. Bakom undersökningen står Norsk Sykepleierforbund, som är Vårdförbundets systerorganisation i Norge.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukhem och inom hemsjukvården anser att de inte har möjlighet att ge patienterna den omvårdnad som de anser är etiskt riktig.

NSF:s ordförande Eli Gunhild By säger att det är oroväckande att så många funderar på att sluta och att första prioritet måste vara att höja lönerna så det blir möjligt att rekrytera fler sjuksköterskor. Hon påpekar också att det behövs bättre arbetsförhållanden och anställningsvillkor.