Målet med kursen är att i första hand ge personal inom socialtjänsten baskunskaper om våld i nära relationer. Men materialet är också relevant för personal inom vården, skolan, omsorgen och rättsväsendet.

Med den webbaserade kursen hoppas Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, att attityder till och bemötandet av våldsutsatta kvinnor ska förbättras och att personalen lättare ska kunna upptäcka vilka som kan vara utsatta för våld i nära relationer.

Innehållet presenteras med hjälp av texter, bilder, grafik och filminslag. Bland annat visas filmade intervjuer med personer som arbetar med frågorna i olika delar av landet.

Materialet är framtaget av NCK i samarbete med Socialstyrelsen och landets länsstyrelser.