– Upptäckten av nya regioner av arvsmassan med koppling till högt blodtryck kan leda till en bättre förståelse för hur högt blodtryck utvecklas, men också för vilken betydelse som förändringar i livsstil kan få, säger gästforskaren Paul Franks vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Forskare från 15 länder

I studien har cirka 200 forskare från 15 länder deltagit.

För att hitta kopplingar mellan arvsmassa och kardiovaskulär hälsa har de undersökt genotyper och hälsohistorik hos både hälsosamma individer och personer med diabetes, kransartärsjukdom och hypertoni.

Studien är mycket stor. Blodprover från 342 000 människor i Storbritannien, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, USA, Pakistan och Bangladesh har analyserats.

– Resultaten ger oss genetiska insikter i nya biologiska händelseförlopp och sjukdomsmekanismer. Upptäckterna innebär också att vi fått nya måltavlor för potentiella läkemedelsbehandlingar, vilket naturligtvis är av stort intresse för läkemedelsindustrin, säger Paul Franks som lett den svenska delen av studien.

Dålig kunskap fram till nu

Kunskapen om vilka genetiska faktorer som styr högt blodtryck har hittills varit begränsad. De flesta tidigare genetiska studierna kring blodtryck har fokuserat på redan kända genetiska variationer som dessutom visat sig ha liten effekt på blodtrycket.

I den nya studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics, beskrivs upptäckten av dna-mutationer i tre gener som är ovanliga bland befolkningen men som har stor inverkan på blodtryck, vilket ger nya insikter om vad som orsakar högt blodtryck.

I en kompletterande studie, som publicerats i samma nummer av Nature Genetics och där samma forskare från Umeå universitet ingått, har forskarna upptäckt 17 nya genregioner som är inblandade i hur blodtrycket regleras.

(Länk till båda studierna finns intill den här artikeln).