"Ett vårdlyft" kallar den socialdemokratiska oppositionen i Stockholm sin satsning för att personal ska vilja och orka arbeta kvar inom landstinget.

– Den landsstingsstyrda alliansen har i snart 10 år styrt sjukvården men inte genomfört de satsningar som så väl behövs. I stället fortsätter man lägga energi och resurser på ideologiskt drivna privatiseringar som inte löst personalens och patienternas situation, säger Erika Ullberg, finanslandstingsråd i opposition.

Partiet vill införa Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjäntsgöring, AST, som bland annat ger sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig med full lön.

Erfarenhet ska löna sig

Fler försök med kortare arbetstid, liknande det som prövas i Södertälje och Huddinge vill (S) också se, i första hand på arbetsplatser där det är svårt att rekrytera personal.

Socialdemokraterna pekar också på att det är svårt för sjuksköterskor att lyfta karriären och lönen trots många år i yrket, utan i stället väljer de att byta arbetsplats för att få bättre villkor. Det leder till att sjukhusen får svårt att behålla kvalificerad personal. Lösningen är att erfarenhet och utbildning ska ge bättre utdelning i lönekuvertet och andra arbetsförmåner, anser (S).

Annat förslag från (M)

Moderaterna i Stockholms läns landsting har tidigare föreslagit att landsting och regioner ska ta över specialistutbildningen från lärosätena. Förebilden för det förslaget är läkarnas AT- och ST-utbildning, där vidareutbildningen sker parallellt med tjänstgöring på en viss klinik. Landstingsrådet Peter Carpelan (M) vill framför allt att utbildningen ska vara mer praktiskt inriktad.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har starkt tillbakavisat det förslaget eftersom man anser att det är viktigt att ansvaret för examination av specialistsjuksköterskor ligger på universitet och högskolor för att säkra den akademiska nivån.