Under de senaste åren har antalet vårdplatser inom sluten vård minskat över hela landet. Över tid har medelvårdtiden minskat med i snitt 1,8 procent per år och uppgick år 2014 till 5,24 dygn.

Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, beror neddragningarna främst på ny teknik, effektivare läkemedel och bättre behandlingsmetoder, vilket gjort att färre behöver vara på sjukhus.

I nästa andetag skriver SKL att det på de flesta sjukhusen i dag tillhör vardagen att patienter vårdas i korridorer eller är utlokaliserade, det vill säga att de vårdas på en annan avdelning inom en annan specialitet än den patienten har behov av.

Men enligt SKL finns det landsting/regioner och sjukhus som går emot trenden och har minskat antalet överbeläggningar och utlokaliseringar, exempelvis Region Jönköping, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

– Ska man lyckas med att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar måste man lyfta blicken utanför sjukhuset. Hur samarbetar man med primärvård och den kommunala omsorgen så att patienten slipper vara på sjukhus i onödan? säger Hans Karlsson, chef på SKL:s avdelning för vård och omsorg, i ett pressmeddelande.

Rapporten ger exempel på hur medarbetare, verksamhetsledning och beslutsfattare kan göra för att minimera överbeläggningar och utlokaliseringar. (Länk till rapporten hittar du i anslutning till den här artikeln.)