Högskolan i Skövde satsar 25 miljoner på sina vårdutbildningar. Satsningen omfattar både fler studenter och högre kvalitet.

– Vi är ett specialiserat lärosäte med fem institutioner och på sikt vill vi bedriva forskarutbildning och examinera egna doktorer inom alla områden, säger Urban Wass, ordförande i högskolans styrelse.

Mer om digitalisering

Högskolan har tidigare satsat på forskning inom informationsteknologi och ett sätt att utveckla vårdutbildningarna är att skapa en brygga mellan de två utbildningarna.

– Kunskap i informationsteknologi behövs inom den allt mer tekniskt avancerade vården. En satsning på digitalisering innebär att sjuksköterskeutbildningen tas till en högre nivå.

Högskolan vill också utveckla kvaliteten på vårdutbildningarna genom att öka antalet disputerade lärare. Ett annat mål med miljonsatsningen är att täcka samhällets behov av sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor.

– Med den här satsningen hoppas vi kunna stärka både högskolan som akademisk miljö inom vårdområdet och sjukvården i hela Västra götalandsregionen, säger Urban Wass.

Satsningen på vårdområdet innebär inte några neddragningar på andra utbildningar. Pengarna hämtas från högskolans sparade myndighetskapital.