Även om gynekologisk screening för cellförändringar är frivillig är det angeläget att underlätta för alla kvinnor, särskilt för de som inte kunnat delta under en längre tid, menar Anna Glantz som är mödrahälsovårdsöverläkare i Göteborg.

Genom att skicka hem ett kit för självtest av hpv-virus hoppas de nu kunna få fler att komma och ta cellprov. Erbjudandet vänder sig till kvinnor som inte tagit cellprov på minst sju år och kommer att skickas hem en gång per kvinna.

Det är hpv-virus som orsakar cellförändringar. Viruset är mycket vanligt och läker oftast ut av sig själv, men orsakar i vissa fall cellförändringar.

– De kvinnor som visar sig ha hpv-virus kommer att kallas till gynekologisk mottagning för vidare undersökning. Om man inte har hpv-virus kan man i princip inte få livmoderhalscancer, säger Anna Glantz.

Vetenskapligt stöd

Enligt Björn Strander, överläkare vid regionalt cancercentrum och ordförande i den nationella expertgruppen för prevention mot livmoderhalscancer, har insatsen ett starkt vetenskapligt stöd.

– Studier som gjorts i bland annat Västra Götaland har visat att självprovtagning hos kvinnor som har uteblivit under lång tid ökar upptäckten av cellförändringar och att allvarliga cellförändringar är fyra gånger så vanliga bland dessa kvinnor, säger han i ett pressmeddelande.

Västra Götalandsregionen är en av de första regionerna i Sverige som skickar ut självtest för hpv-virus till kvinnor som har uteblivit från sina gynekologiska cellprovskontroller under lång tid. I år kommer cirka 24 000 självtest, varav 7 500 skickas ut i slutet av september. Från och med  2017 räknar man med att 3 000–4 000 kvinnor i Västra Götalandsregionen kommer att erbjudas testet varje år.