Av tradition har socialtjänsten och beroendevården haft det största ansvaret för människor som missbrukar alkohol, droger eller bådadera, medan vuxenpsykiatrin tagit hand om typiskt psykiatriska tillstånd. Personer som både är psykiskt funktionshindrade och missbrukare har ofta fallit mellan stolarna.

Detta vill man ändra på i Halland. Efter flera års förberedelser med utredningar och samverkan gick i fredags startskottet för en helt ny typ av missbruks- och beroendevård, där regionen och kommunerna i Halland tillsammans betalar för den nya vårdformen.

På avdelning 24, som den nya enheten heter, tar man sedan i måndags emot beroendepatienter med samtida psykiatriska problem.

– Mig veterligen finns inget liknande i Sverige, säger Hernrika Jormfeldt, ordförande i Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.

henrika_jormfeldt
Henrika Jormfeldt

Hennes kollega, psykiatrisjuksköterskan Patrik Dahlqvist på forsknings- och utvecklingsenheten i Region Halland, tror inte heller att någonting liknande finns. Speciellt som även brukarorganisationerna fått vara med och påverka hur vården ska bedrivas.

I stället för fyllecell

– Det stora problemet har varit att kommunerna och landstinget stått för olika delar och gjort olika insatser för de här människorna. Det här görs för att de lättare ska få den hjälp de behöver. Vissa av de här människorna har under många år hamnat i fylleceller på polisstationen i stället för att få hjälp av vården eller socialtjänsten, säger han.

Invigningen av avdelningen skedde i fredags. De första patienterna togs emot i måndags. På grund av bristen på psykiatrisjuksköterskor finns det för tillfället bara sex vårdplatser. Målsättningen är att successivt öka på till tolv sängar plus fyra tillnyktringsplatser.

– Jag ser fram emot att få arbeta tätt tillsammans med socialtjänsten. Vi kommer att ta emot patienter på remiss där vi tillsammans med socialtjänsten planerar inläggningen. Man ska kunna gå från dörr till dörr. Exempelvis att man inför en planerad placering på behandlingshem kan få avgiftning, så att det inte uppstår något glapp, säger psykiatrisjuksköterskan Veronica Johansson som är avdelningschef.

Brukarorganisationer på plats

Hon berättar att olika brukarorganisationer kommer att finnas representerade i ett rum i slussen in till avdelningen. På kvällstid kommer AA och NA turas om att ha möten dit patienterna är välkomna. Dagtid finns ett rullande schema där representanter för de olika föreningarna kan komma och berätta för patienterna vilka de är.

– Brukarföreningarna är väldigt betydelsefulla. De kan stötta upp i vardagen på ett annat sätt vad vi som professionella vårdgivare kan, säger Veronica Johansson.