Enligt Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är kondomen en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar. Men fortfarande förvägras fler än 225 miljoner människor att skydda sig med kondom på grund av fattigdom, begränsande normer och politiska beslut.

Nasa, National aeronautic and space administration, har under flera decennier skickat ut olika uppfinningar och kulturföremål i rymden i samband med sina raketuppskjutningar. Förhoppningen har varit att någon annan civilisation ska hitta prylarna och få en uppfattning om jordens befolkning.

RFSU vill att Nasa skickar upp en kondom i rymden.
Så här tänker sig RFSU att det ser ut när Nasa förbereder uppskjutandet av en kondom i rymden.

Därför, anser RFSU, är det givet att även en kondom ska skickas ut i rymden, vilket de visar i den nyproducerade filmen Swedish space condom.

Om Nasa följer uppmaningen tror man att ännu fler kommer att prata om hur viktig kondomen är och att det i längden leder till att preventivmedel hamnar högre upp på den politiska dagordningen.