En anledning till det låga deltagandet skulle kunna vara att många av sjuksköterskorna inom barnhälsovården som håller i föräldrautbildningarna känner sig osäkra i sin ledarskapsroll, trots lång yrkeserfarenhet. Den osäkerheten kan leda till bristande engagemang, vilket i sin tur kan leda till inaktivt ledarskap och bristande struktur. Det visar en ny studie från Lunds universitet av sjuksköterskan och forskaren Åsa Lefèvre.

56 sjuksköterskor inom barnhälsovården fick gå en ledarskapsutbildning om tre tillfällen. I kursen ingick gruppledarskap med betoning på pedagogik och reflektion, bland annat i form av föreläsningar om hur man skapar en trygg miljö och bemöter olika personligheter. Före och efter kursen fick sjuksköterskorna svara på frågor om deras roll som ledare.

Nöjda med kursen

Resultatet visar att 96 procent av sjuksköterskorna upplevde att deras ledarskapsstrategier förbättrats, att de fått fler verktyg och att deras roll som ledare var klargjord.

Nästan alla nyblivna föräldrar erbjuds att gå i en föräldragrupp inom barnhälsovården, bhv. Syftet är att främja en hälsosam miljö för barnet genom diskussioner om barnets behov, beteende och rättigheter. Det är också ett tillfälle för föräldrar att lära känna varandra och finna stöd i de utmaningar som föräldraskapet medför.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical nursing.